Wilo België wil een belangrijke partner worden in de waterzuiverings- en afvalwatersector

Intrede in nieuwe markten

Wie wil uitblinken in nieuwe niches, hoeft daarvoor niet noodzakelijk het warm water opnieuw uit te vinden. Met die gedachte in het achterhoofd, realiseerde Wilo België de overname van Merrem&LaPorte Collignon nv en wat later Tumar bvba. De overname van deze bedrijven past in het strategische plan van Wilo nv om, naast een sterke speler op vlak van o.a. HVAC-circulatoren en regenwaterrecuperatiesystemen, ook een belangrijke partner te worden in de waterzuivering en afvalwatersector.

GVA

Vier jaar geleden werd de overname van GVA gerealiseerd als eerste stap om zich te profileren in de (afval-) waterzuivering. GVA is één van Wilo’s belangrijkste fabrikanten. Zij specialiseren zich in het ontwerpen en bouwen van onder meer beluchtingssystemen, voortstuwers en mengers. 

Merrem&LaPorte

Merrem&LaPorte brengt heel wat expertise en oplossingen mee inzake waterzuivering, slib- en geurbehandeling. Door de jaren heen bouwde het bedrijf een schat aan marktkennis en -ervaring op, waardoor het goed gewapend is om van bij het voorontwerp tot bij de oplevering en inbedrijfstelling een meerwaarde te betekenen. Dat doen ze met een uitgebreid productgamma, gericht op (afval-) waterzuivering, slib-, geur- en rookgasbehandeling, pompen, afsluiters en meetapparatuur. Klanten kunnen ook beluchters, mengers, voortstuwers en pompen huren. 
De naam Merrem&LaPorte Collignon wordt nog even behouden, maar zal stilaan verdwijnen en Wilo Water Management Belgium worden. Het team van Merrem&LaPorte Collignon wordt geïntegreerd in de Wilo structuur en de afdeling Wilo Water Management wordt stelselmatig uitgebouwd. 

Tumar bva

Tumar bvba heeft sinds haar oprichting in 1984, reeds bewezen een solide en betrouwbare leverancier en installateur van vuilwaterpompen en dompelmengers in de afvalwatersector te zijn.
Door de aansluiting bij de internationaal opererende groep Wilo, wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd en zijn er extra middelen beschikbaar om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Deze overname zorgt er voor dat het karakter van het solide familiebedrijf blijft bestaan en dat men concurrentiële oplossingen kunnen blijven aanbieden aan zowel het bedrijfsleven als overheden.
De naam Tumar bvba wordt behouden en de vertrouwde dienstverlening en vertrouwde contactpersonen blijven bestaan. De medewerkers blijven voor u klaarstaan vanuit de huidige locatie Fraterstraat 45 - 9820 Merelbeke. 

Aanzienlijke verrijking

De overname biedt interessante perspectieven voor alle partijen. Hiermee haalt Wilo nv niet alleen specialisten in waterzuivering in huis, maar zullen ze ook industriële en overheidsklanten kunnen ondersteunen gedurende elke fase van een project. Het zorgt er ook voor dat ze het productaanbod kunnen verrijken. 

Wilo

Wilo voorstellen, hoeft dat nog? De in 1872 opgestarte groep groeide wereldwijd uit tot één van de toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen voor watervoorziening en klimaattech- niek. We zijn aanwezig in meer dan zestig landen, tellen ruim zestig filialen en stellen 7800 mensen te werk. Een groot deel daarvan werkt in één van de vijftien productiefaciliteiten die verspreid zijn over Europa, Azië en de Verenigde Staten. Onze Belgische divisie is meer dan 90 jaar actief en kan rekenen op 38 medewerkers die onze klanten maximaal proberen te ontzorgen.
Het Duitse familiebedrijf is de pompenspecialist voor gebouwentechniek, waterbeheer en industrie. Ze maken complexe technologie gebruiksvriendelijk, eenvoudig toepasbaar, energie-efficiënt en doeltreffend. De dienstverlening van het bedrijf oriënteerde zich tot voor kort op twee domeinen. We leveren kwalitatieve en energie-efficiënte circulatiepompen voor gesloten circuits zoals verwarming en koeling. Daarnaast zijn we bekend als aanbieder van sanitaire drukverhoging, regenwaterrecuperatiepompen en -systemen.
Onze huidige en toekomstige focus ligt op servicegericht handelen en inspelen op de eisen en wensen van de klant. De overname van deze bedrijven is dan ook in lijn met de ontwikkeling van een pure componentenfabrikant naar een systeemleverancier, specifiek in de afvalwatersector.