Cookiebeleid

1. Strikt noodzakelijke cookies
 

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze website of strikt noodzakelijk voor het leveren van een dienst die specifiek door een bezoeker wordt gevraagd/verwacht. Het verwijderen van dit soort cookies is daarom niet mogelijk en daarom geldt er uitsluitend een informatieplicht. Indien u daarmee niet akkoord bent, mag u geen gebruikmaken van de website.

Naam

Inhoud & doel

Duurtijd

Derde partij

CookieConsent

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

/

PHPSESSID

 

Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.

Sessie

/

ci_session

Deze cookie kent een unieke ID toe aan uw sessie om deze te verbinden met de server en voor andere interne processen die nodig zijn tijdens de sessie.

1 dag

/

 
2. Functionele cookies
 

Functionele cookies laten toe om bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het onthouden van logingegevens of taalvoorkeur, om feedback te verzamelen of voor andere derde-partij functionaliteiten. U kunt dit soort cookies uitschakelen.

Naam

Inhoud & doel

Duurtijd

Derde partij

Taal

Bepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen bij herbezoek van de bezoeker.

29 dagen

/