Onze oplossingen voor mengers en voortstuwers

Mengers en voortstuwers voor afvalwaterzuiveringsinstallaties werken volgens een eenvoudig principe, maar zijn van wezenlijk belang voor het succes en de continuïteit van het gehele proces. Dat is ook de reden waarom er hoge eisen gesteld worden aan de efficiëntie en de duurzaamheid van deze onderdelen. Onze toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor strenge vereisten gaande van een permanente vracht, specifieke werkingsvoorwaarden en de verschillende samenstelling van communaal en industrieel afvalwater.

Typische toepassingen zijn o.a. menging en/of voortstuwing in anaërobe en anoxische zones voor biologische eliminatie van fosfaten en denitrificatie, doormenging- en balanceertanks, beluchting met gescheiden circulatie.

Als systeemspecialist voor deze technologieën leveren wij niet enkel onderdelen en process-know-how, maar onze business-activiteiten bevatten eveneens planning en consultancy met betrekking tot gemeentelijke en industriële waterzuiveringsinstallaties.